STROJE A ZAŘÍZENÍ PRO NÁPOJOVÝ PRŮMYSL
konzultace | leasing | prodej | servis

 • 00
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 16
 • 17
 • 18

Myčky lahví

MYČKY A SUŠIČKY LAHVÍ Z ARCHÍVU

Myčka a sušička lahví je určena k mytí lahví, které jsou archivovány ve sklepě a je potřeba je před aplikací etikety a kapslí umýt. Toto zařízení láhve umyje z venku včetně korku pomocí kartáčů, poté přejede láhev do sekce sušení a zde proběhne pomocí šikmých trysek osušení láhve a ta je poté připravena k aplikaci etiket. Toto zařízení je možné používat, také jenom k sušení láhví před aplikací samolepících etiket. Zařízení se dodává ve výkonových řadách od 1.000 do 8.000 lahví/hod.. Zařízení může být instalováno do plnící linky nebo může být instalováno i samostatně mimo linku.


MYČKY VRATNÝCH LAHVÍ

Myčka vratných lahví je určena k mytí lahví, které se zpětně vykupují a následně umývají. Toto zařízení láhve umyje z venku i zevnitř roztokem louhu a následně teplou a studenou vodou. Lahve jsou po vstupu do myčky odmáčeny v louhové lázni, poté jsou ostříknuty etikety z lahví, dále následuje sekce odkapání louhu, poté výstřik teplou vodou zevnitř i zvenku, poté výstřik studenou vodou a takto umyté láhve opouštějí myčku a pokračují dále k plnící lince. Myčky jsou vyráběny v různém stupni automatizace, k ohřevu je používán zemní plyn, pára nebo propan - butan viz. místní zdroj. Zařízení se dodává ve výkonových řadách od 1.000 do 8.000 lahví/hod..Zařízení může být instalováno do plnící linky nebo může být instalováno i samostatně mimo linku.

ZPRACOVÁNÍ

ZPRACOVÁNÍ

FILTRACE / STABILIZACE

FILTRACE / STABILIZACE

PLNĚNÍ / BALENÍ

PLNĚNÍ / BALENÍ

 • Dodavatele 01
 • Dodavatele 02
 • Dodavatele 03
 • Dodavatele 04
 • Dodavatele 05
 • Dodavatele 06
 • Dodavatele 07
 • Dodavatele 08
 • Dodavatele 09
 • Dodavatele 10
 • Dodavatele 11